دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ماتگه
مشاهده (ماتگه) در کمانک، معنی و ترجمه ماتگه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ماتگه) کلمه و عبارات مشابه ماتگه چیست
لغت نامه ها
1. [ گ َه ْ ] (اِ مرکب ) جای مات شدن :
ای بس شه پیل افکن کافکند به شه پیلی
شطرنجی تقدیرش در ماتگه حرمان .
خاقانی .

معنی ( ماتگه ) در لغت نامه دهخدا