دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مارکونی
مشاهده (مارکونی) در کمانک، معنی و ترجمه مارکونی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مارکونی) کلمه و عبارات مشابه مارکونی چیست
لغت نامه ها
1. [ ک ُ ] (اِخ ) گوگلیلمو. فیزیکدان و مخترع ایتالیائی (1874-1937 م .) وی در دانشگاه «بولونیا» کسب دانش کرد و بر اثر تحقیق در آثار «هنریخ هرتز» توانست امواج «هرتز» را در ایجاد رابطه از دور بکار برد. وی دستگاهی ساخت که نخست علاماتی را بوسیله ٔ امواج از یکسو به سوی دیگر خانه ٔ خود فرستاد و سپس این آزمایش را بین خانه و باغ انجام داد و بعدها در فاصله ٔ دورتر دستگاه بیسیم و رادیوبااختراع مارکونی پایه گرفت . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی ( مارکونی ) در لغت نامه دهخدا