دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مای مرز
مشاهده (مای مرز) در کمانک، معنی و ترجمه مای مرز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مای مرز) کلمه و عبارات مشابه مای مرز چیست
لغت نامه ها
1. [ م َ ] (اِ) درختچه ای است که در ارتفاعات جنگلهای کرانه ٔ دریای مازندران می روید. آن را در رامیان «مای مرز» و در نور «کجور دیس » می خوانند. دانه ٔ آن به نام ابهل ... معروف می باشد و در پزشکی برای سقط جنین مصرف می شود. (جنگل شناسی کریم ساعی ج 1 ص 253-254). درختچه ای است و در بین ارتفاعات 1800 و 2500گزی درشمال ایران وجود دارد. (گااوبا، یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گونه ای از سرو کوهی و میوه ٔ آن ابهل است وجنین را ساقط کند. ابهل . صفینه . (یادداشت ایضاً).

معنی ( مای مرز ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
کارفرمای مرز وبوم شود ,