دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی متزنتر
مشاهده (متزنتر) در کمانک، معنی و ترجمه متزنتر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (متزنتر) کلمه و عبارات مشابه متزنتر چیست
لغت نامه ها
1. [ م ُ ت َ زَ ت ِ ] (ع ص ) خرامنده . (آنندراج ). خرامنده و متبختر. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به تزنتر شود.

معنی ( متزنتر ) در لغت نامه دهخدا