دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی متناکد
مشاهده (متناکد) در کمانک، معنی و ترجمه متناکد در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (متناکد) کلمه و عبارات مشابه متناکد چیست
لغت نامه ها
1. [ م ُ ت َ ک ِ ] (ع ص ) سخت و دشوار. (آنندراج ) (منتهی الارب ).
دشواری کننده با هم . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). با همدیگر سختی ودشواری کننده . (ناظم الاطباء). رجوع به تناکد شود.

معنی ( متناکد ) در لغت نامه دهخدا