دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مجنف
مشاهده (مجنف) در کمانک، معنی و ترجمه مجنف در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مجنف) کلمه و عبارات مشابه مجنف چیست
لغت نامه ها
1. [ م ِ ن َ ] (ع ص ) خصم مجنف ؛ حریف مایل از حق . (از منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء).آن که طبعاً منحرف از حق است . (از اقرب الموارد).
2. [ م ُ ن ِ] (ع ص ) میل کننده از حق در وصیت . (از منتهی الارب ).کسی که در وصیت از حق و عدالت میل می کند.
روگردان از راه راست و گمراه .
آن که آشکار می کند بیراهی و گمراهی را. (ناظم الاطباء).

معنی ( مجنف ) در لغت نامه دهخدا