دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مخروز
مشاهده (مخروز) در کمانک، معنی و ترجمه مخروز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مخروز) کلمه و عبارات مشابه مخروز چیست
لغت نامه ها
1. [ م َ ] (ع ص ) دوخته شده و بخیه شده . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

معنی ( مخروز ) در لغت نامه دهخدا