دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مرتقی
مشاهده (مرتقی) در کمانک، معنی و ترجمه مرتقی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مرتقی) کلمه و عبارات مشابه مرتقی چیست
لغت نامه ها
1. [ م ُ ت َ قا ] (ع اِ) آنجا که از آن برشوند. (یادداشت مؤلف ). محل عروج و جای بالا. (ناظم الاطباء). موضع ارتقاء. (اقرب الموارد).
2. [ م ُ ت َ ] (ع ص ) برآینده بر نردبان . (آنندراج ). بالارونده . (غیاث اللغات ). صعودکننده . نعت فاعلی است از ارتقاء به معنی صعود و بالا رفتن . رجوع به ارتقاء شود.
بلندکننده . (غیاث اللغات ).رجوع به معنی قبلی شود.
بالا رفته و در بالا پیدا شده . (ناظم الاطباء). رجوع به معنی اول شود.

معنی ( مرتقی ) در لغت نامه دهخدا