دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مضطهد
مشاهده (مضطهد) در کمانک، معنی و ترجمه مضطهد در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مضطهد) کلمه و عبارات مشابه مضطهد چیست
لغت نامه ها
1. [ م ُ طَهََ ] (ع ص ) مقهور و مغلوب و مضطر و مظلوم . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).
2. [ م ُ طَ هَِ ] (ع اِ) شیر بیشه .
(ص ) مقهورکننده و چیره شونده و ستم کننده . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

معنی ( مضطهد ) در لغت نامه دهخدا