دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی معابیر
مشاهده (معابیر) در کمانک، معنی و ترجمه معابیر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (معابیر) کلمه و عبارات مشابه معابیر چیست
لغت نامه ها
1. [ م َ ] (ع اِ) چوبهای کشتی که بدان لنگر کشتی بندند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی ( معابیر ) در لغت نامه دهخدا