دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی معتش
مشاهده (معتش) در کمانک، معنی و ترجمه معتش در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (معتش) کلمه و عبارات مشابه معتش چیست
لغت نامه ها
1. [ م ُ ت َش ش ] (ع ص ) مرغی که برای خود خانه می سازد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
آن که خواربار اندک می آورد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به اعتشاش شود.

معنی ( معتش ) در لغت نامه دهخدا