دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی معشار
مشاهده (معشار) در کمانک، معنی و ترجمه معشار در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (معشار) کلمه و عبارات مشابه معشار چیست
لغت نامه ها
1. [ م ِ ] (ع اِ) ده یک . (ترجمان القرآن ) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) : و کذب الذین من قبلهم و مابلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. (قرآن 45/34).
گویند معشار ده یک عشیر و عشیر ده یک عشر است و بنابراین معشار هزاریک می شود. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء).
(مص ) ده یک گرفتن . (غیاث ) (آنندراج ).
(ص ) ناقة معشار؛ شتر ماده ای که شیرش کم شده باشد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

معنی ( معشار ) در لغت نامه دهخدا

1. (مِ) [ ع . ] (اِ.) 1 - ده یک چیزی ، یک دهم از شیئی . 2 - شتر پر شیر که شیرش کم شده باشد

معنی ( معشار ) در لغت نامه معین