دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مقامرخانه
مشاهده (مقامرخانه) در کمانک، معنی و ترجمه مقامرخانه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مقامرخانه) کلمه و عبارات مشابه مقامرخانه چیست
لغت نامه ها
1. [ م ُ م ِ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) جایی که آنجا قمار بازند. (آنندراج ). قمارخانه . (ناظم الاطباء) :
بخیلی کو به یک جو زر بمیرد
چرا گرد مقامرخانه گردد.
عطار (دیوان چ تفضلی ص 136).
رهروان رفتند پیش گنج باز
در مقامرخانه تو شش پنج باز.
عطار (مصیبت نامه چ نورانی وصال ص 73).
به مردم عرض جمعیت کن از ایشان دگر بستان
مقامرخانه است افلاک زر بنما و زر بستان .
سلیم (از بهار عجم و آنندراج ).

معنی ( مقامرخانه ) در لغت نامه دهخدا