دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ممعول
مشاهده (ممعول) در کمانک، معنی و ترجمه ممعول در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ممعول) کلمه و عبارات مشابه ممعول چیست
لغت نامه ها
1. [ م َ ] (ع ص ) حمار ممعول ؛ خر خصی کرده . (منتهی الارب ) (آنندراج ). خر اخته کرده . (ناظم الاطباء).

معنی ( ممعول ) در لغت نامه دهخدا