دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نابسی
مشاهده (نابسی) در کمانک، معنی و ترجمه نابسی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نابسی) کلمه و عبارات مشابه نابسی چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ ] (اِ) عدم . مقابل وجود. (برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) .

معنی ( نابسی ) در لغت نامه دهخدا