دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ناخوستن
مشاهده (ناخوستن) در کمانک، معنی و ترجمه ناخوستن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ناخوستن) کلمه و عبارات مشابه ناخوستن چیست
لغت نامه ها
1. [ خوَس ْ / خُس ْ ت َ ] (مص مرکب ) مصدر ناخوست باشد. یعنی چیزی را به پای کوفتن . (برهان قاطع) (ازآنندراج ). پایمال کردن . پاسپر نمودن . لگدکوب کردن . (ناظم الاطباء). رجوع به ناخوست شود. مصحف پاخوستن .

معنی ( ناخوستن ) در لغت نامه دهخدا