دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نامیسر
مشاهده (نامیسر) در کمانک، معنی و ترجمه نامیسر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نامیسر) کلمه و عبارات مشابه نامیسر چیست
لغت نامه ها
1. [ م ُ ی َس ْ س َ ] (ص مرکب ) محال . چیزی که ممکن و میسر نباشد. نایاب . (ناظم الاطباء). نامقدور.

معنی ( نامیسر ) در لغت نامه دهخدا