دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نبطی
مشاهده (نبطی) در کمانک، معنی و ترجمه نبطی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نبطی) کلمه و عبارات مشابه نبطی چیست
لغت نامه ها
1. [ ن َ ب َ ] (ص نسبی ) منسوب است به نبط. (سمعانی ). نباطی . نباط. (المنجد). رجوع به نَبَط شود.
واحد نبط. یک نفر از قوم نبط. رجوع به نَبَط شود.
عامی . یکی از اخلاطالناس . یکی از عوام الناس . رجوع به نَبَط شود.
قسمی دشنام است . (یادداشت مؤلف ) : و لا علی ظهر الارض اخبث سریرة من هذا النبطی . (آداب الوزراء ص 176). فضل گفت چند بار پرسی ای نبطی ؟ (تاریخ برامکه ).
در ادویه، مراد خودروی است که نکشته باشند. (یادداشت مؤلف ).

معنی ( نبطی ) در لغت نامه دهخدا