دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نخاب
مشاهده (نخاب) در کمانک، معنی و ترجمه نخاب در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نخاب) کلمه و عبارات مشابه نخاب چیست
لغت نامه ها
1. [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان طبس مسینا از بخش درمیان شهرستان بیرجند، در 34 هزارگزی شمال درمیان، در جلگه ٔ معتدل هوائی واقع است و 108 تن سکنه دارد. آبش از قنات و محصولش غلات و شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).
2. [ ن َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان رقه ٔ بخش بشرویه ٔ شهرستان فردوس . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).
3. [ ن ِ ] (ع اِ) جلدةالفؤاد. (المنجد).

معنی ( نخاب ) در لغت نامه دهخدا