دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نرگس مرز
مشاهده (نرگس مرز) در کمانک، معنی و ترجمه نرگس مرز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نرگس مرز) کلمه و عبارات مشابه نرگس مرز چیست
لغت نامه ها
1. [ ن َ گ ِ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دایو در بخش مرکزی شهرستان آمل، در 15هزارگزی شمال شرقی آمل، در دشت معتدل هوائی واقع است و 200 تن سکنه دارد. آبش از چشمه سار و رود هراز، محصولش برنج، شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

معنی ( نرگس مرز ) در لغت نامه دهخدا