دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نشوان
مشاهده (نشوان) در کمانک، معنی و ترجمه نشوان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نشوان) کلمه و عبارات مشابه نشوان چیست
لغت نامه ها
1. [ ن َش ْ ] (ع ص ) مست . (از منتهی الارب ) (دهار) (آنندراج ) (مهذب الاسماء) (از معجم متن اللغة) (از ناظم الاطباء). سکران . (المنجد) (اقرب الموارد). نشیان . (معجم متن اللغة) (آنندراج ). و تأنیث آن نشوی است . (از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة).
2. [ ن َ ] (اِخ ) ابن سعیدالیمنی الحمیری مکنی به ابوسعید یا ابوالحسن . فقیه وادیب و شاعر و لغوی قرن ششم یمن است بر عده ای از قلاع یمن تسلط یافت و به سال 537 هَ . ق . درگذشت . (از معجم المؤلفین ج 13 ص 86) (الاعلام زرکلی ص 1099). و نیز رجوع به بقیةالوعاة ص 403 و ارشادالاریب ج 7 ص 206 شود.

معنی ( نشوان ) در لغت نامه دهخدا

(نَ) [ ع . ] (ص .) مَست

معنی ( نشوان ) در لغت نامه معین