دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نظام جامی
مشاهده (نظام جامی) در کمانک، معنی و ترجمه نظام جامی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نظام جامی) کلمه و عبارات مشابه نظام جامی چیست
لغت نامه ها
1. [ ن ِ م ِ ] (اِخ ) احمد، ملقب به نظام الدولة والدین . رجوع به نظام الدین جامی و نیز رجوع به مجمعالفصحا چ مصفا ج 3 ص 1409 شود.

معنی ( نظام جامی ) در لغت نامه دهخدا