دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی هاذا
مشاهده (هاذا) در کمانک، معنی و ترجمه هاذا در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (هاذا) کلمه و عبارات مشابه هاذا چیست
لغت نامه ها
(ع ضمیر، اِ) رجوع به هذا شود.

معنی ( هاذا ) در لغت نامه دهخدا