دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی هزهاز
مشاهده (هزهاز) در کمانک، معنی و ترجمه هزهاز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (هزهاز) کلمه و عبارات مشابه هزهاز چیست
لغت نامه ها
1. [ هََ ] (ع ص ) آب بسیار روان . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
سیف هزهاز؛ شمشیر جنبان و روشن بسیارآب درخشان . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

معنی ( هزهاز ) در لغت نامه دهخدا