دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی هوسم
مشاهده (هوسم) در کمانک، معنی و ترجمه هوسم در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (هوسم) کلمه و عبارات مشابه هوسم چیست
لغت نامه ها
1. [ هََ س َ ] (اِخ ) ناحیتی است خرد به دیلمان از دیلم خاصه . (حدود العالم ). از نواحی بلادجبل در پشت طبرستان و دیلم . (معجم البلدان ). نام ولایتی است از مازندران مشهور به رودسر. (انجمن آرا).

معنی ( هوسم ) در لغت نامه دهخدا