دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی واشان
مشاهده (واشان) در کمانک، معنی و ترجمه واشان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (واشان) کلمه و عبارات مشابه واشان چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) دهی است از دهستان سامن شهرستان ملایر که در 27 هزارگزی جنوب آن شهر و 8 هزارگزی راه شوسه ٔ ملایر به بروجرد واقع است . ناحیه ای است مسطح، معتدل با 752 تن سکنه که از آب چشمه مشروب میشود. محصول آنجا غلات دیم و شغل اهالی زراعت و اشتغال به صنایع دستی و قالی بافی است . این دهکده دارای راه اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

معنی ( واشان ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
چو خیزد نواشان ز مهر و ز درد ,