دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی پاتسی
مشاهده (پاتسی) در کمانک، معنی و ترجمه پاتسی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (پاتسی) کلمه و عبارات مشابه پاتسی چیست
لغت نامه ها
1. (اِ) عنوان رئیس شهر در سومر، و مردم این شهر عقیده داشتند که پاتسی ها امور شهرها را بر وفق میل خدایان اداره میکنند و بنابراین پاتسی ها پادشاهان کوچکی بودند که امور مذهبی و کشوری و لشکری شهر را دردست داشتند. رجوع به ایران باستان ج 1 ص 115 شود.

معنی ( پاتسی ) در لغت نامه دهخدا