دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی پوزی
مشاهده (پوزی) در کمانک، معنی و ترجمه پوزی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (پوزی) کلمه و عبارات مشابه پوزی چیست
لغت نامه ها
1. (اِ) نوعی از ساز اسب . (آنندراج ).
2. [ پ ُ ] (اِخ ) (ساموئل ژان ) پزشک فرانسوی . مولد برژراک . (1846 - 1918 م .).

معنی ( پوزی ) در لغت نامه دهخدا