دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی چرنداب
مشاهده (چرنداب) در کمانک، معنی و ترجمه چرنداب در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (چرنداب) کلمه و عبارات مشابه چرنداب چیست
لغت نامه ها
1. [ چ َرَ ] (اِخ ) نام محله ایست از محلات تبریز. (برهان ) (جهانگیری ) (انجمن آرا) (آنندراج ). محله ای در شهر تبریز. (ناظم الاطباء). نام محله ای به تبریز :
تبریز مرا راحت جان خواهد بود
پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود
تا درنکشم آب چرنداب و کجیل
سرخاب ز چشم من روان خواهد بود.
کمال خجندی (از انجمن آرا).
مؤلف مرآت البلدان نویسد: «صاحب معجم البلدان گوید، اسم رودخانه و قصبه ایست نزدیک تبریز». (ازمرآت البلدان ج 4 ص 322).

معنی ( چرنداب ) در لغت نامه دهخدا