دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی چغاخور
مشاهده (چغاخور) در کمانک، معنی و ترجمه چغاخور در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (چغاخور) کلمه و عبارات مشابه چغاخور چیست
لغت نامه ها
1. [ چ َ / چ ِ خ ُ ] (اِخ ) نام محل معروفی است در چهارمحال بختیاری که ایل بختیاری در فصل تابستان وهنگام ییلاق کردن در آن محل و اطراف آنجا اقامت گزینند. این محل که دشت پر وسعتی است، مرکز آن را باطلاق و نیزاری وسیع اشغال کرده و اطراف آن را کوهها و تپه های مرتفع احاطه نموده است و برای شکار خوک و گراز یا کبک و آهو و غیره شکارگاه مناسبی است :
بد اندر حدود چغاخور لری
لری غولدنگی چغاله خوری .
بهار(دیوان اشعار ج 2 ص 300).
رجوع به چقاخور شود.

معنی ( چغاخور ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
بد اندر حدود چغاخور لری ,
زخاک چغاخورچغک وارجست ,
وز آنجا به سوی چغاخور براند ,