دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی چغزیدن
مشاهده (چغزیدن) در کمانک، معنی و ترجمه چغزیدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (چغزیدن) کلمه و عبارات مشابه چغزیدن چیست
لغت نامه ها
1. [ چ َ دَ ] (مص ) بمعنی ناله و زاری کردن باشد. (برهان ). بمعنی ناله و زاری . (انجمن آرا) (آنندراج ). زاری و ناله کردن . (ناظم الاطباء). آه و ناله کردن . گریه و ندبه کردن . در چغزیدن هم آمده :
در فنا جلوه شود فایده ٔ هستیها
پس نباید ز بلا گریه و در چغزیدن .
مولوی (از انجمن آرا).
بمعنی ترسیدن و واهمه نمودن هم آمده است . (برهان ). ترسیدن و واهمه نمودن . (ناظم الاطباء). چغزیدن . بیم کردن . و رجوع به چغریدن و چغزیده شود.
شکایت نمودن . (ناظم الاطباء).
التفات کردن . (ناظم الاطباء). و رجوع به چغریدن شود.
فریاد کردن غوک . (ناظم الاطباء). بانگ کردن غوک . رجوع به چغز شود.

معنی ( چغزیدن ) در لغت نامه دهخدا