دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی چوپانان
مشاهده (چوپانان) در کمانک، معنی و ترجمه چوپانان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (چوپانان) کلمه و عبارات مشابه چوپانان چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) دهی است از دهستان جندق و بیابانک بخش خور بیابانک شهرستان نائین . دارای 775 تن سکنه . آب از چشمه و محصولش غلات است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

معنی ( چوپانان ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
با چوپانان راد گربز ,