دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی چیپ
مشاهده (چیپ) در کمانک، معنی و ترجمه چیپ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (چیپ) کلمه و عبارات مشابه چیپ چیست
لغت نامه ها
1. (انگلیسی، اِ) اصطلاحی است قماربازان را در بازی پوکر، و آن پیشنهاد یکی از بازیکنان است بدیگران پس از پخش کامل پنج ورق و تعویض آنها طبق معمول تا همگی دست خود را بازکنند یعنی ورقهای محفوظ در دست خودشان را رو کنند.

معنی ( چیپ ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در دیالوگ ها و آوانگاری بین‌المللی
‌روزا تو چیپ‌ساید می‌زنیم و می‌خونیم، بعد میون شن‌ها بازی می‌کنیم و همدیگه رو تو خاک و ماسه می‌غلتونیم، قربان گاهی وقتا همدیگه رو زیر شن خاک می‌کنیم
ruzɑ tu tʃipsɑyd mizænimo mixunim bæʔd miyune ʃenɑ bɑzi mikonimo hæmdigæ ro tu xɑko mɑse miqæltunim qorbɑn gɑhi væxtɑ hæmdigæ ro zire ʃen xɑk mikonim
استفاده در متن
خلافت جدا کرد چیپالیانرا , farrokhi
خانه چیپالیان و این چنین صد برشمار , farrokhi
که نه چون ایلک آیدسته و چون چیپال , farrokhi
نه با چیپالیان قوت نه با سامانیان سامان , farrokhi