دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کات کبود
مشاهده (کات کبود) در کمانک، معنی و ترجمه کات کبود در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کات کبود) کلمه و عبارات مشابه کات کبود چیست
لغت نامه ها
1. [ ت ِ ک َ ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب ) زاج کبود. زنگ مس . ترکیبی از جوهر گوگرد و مس یعنی سولفات مس . (ناظم الاطباء). بلخچ . ماده ٔکانی که برای سبز نگاه داشتن سبزیها و ترشیها بکار برند. از این ماده در شاهرود و بعض نقاط خراسان و آذربایجان یافت شود. (جغرافیای اقتصادی کیهان ص 44).

معنی ( کات کبود ) در لغت نامه دهخدا