دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کارتریچ
مشاهده (کارتریچ) در کمانک، معنی و ترجمه کارتریچ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کارتریچ) کلمه و عبارات مشابه کارتریچ چیست
لغت نامه ها
1. [ انگ . ] (اِ.) ظرف یا محفظه ای حاوی ماده ، وسیله یا جسمی که جا به جا کردن و استفاده از آن با دست دشوار و پردردسر یا ناراحت کننده است

معنی ( کارتریچ ) در لغت نامه معین