دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کانی سامان
مشاهده (کانی سامان) در کمانک، معنی و ترجمه کانی سامان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کانی سامان) کلمه و عبارات مشابه کانی سامان چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) دهی است از دهستان ولیسه ٔ بخش مریوان شهرستان سنندج واقع در 8هزارگزی باختر دژ شاپور، باختر دریاچه ٔ زری وار. ناحیه ای است واقع در دامنه، سردسیر، مرطوب و دارای 450 تن سکنه . از چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات، حبوب، لبنیات، توتون و برنج است . اهالی به کشاورزی و گله داری گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

معنی ( کانی سامان ) در لغت نامه دهخدا