دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کاهبن
مشاهده (کاهبن) در کمانک، معنی و ترجمه کاهبن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کاهبن) کلمه و عبارات مشابه کاهبن چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ُ ] (اِ مرکب ) بن کاه . ساقه وتنه ٔ خشک شده ٔ گندم و جو. ساقه های درهم شکسته ٔ غلات از قبیل گندم و جو و ارزن و برنج و جز آن که اهالی دارالمرز کلش نامند. (ناظم الاطباء).
میدانی که این ساقه ها را در آن ریزند. (ناظم الاطباء).

معنی ( کاهبن ) در لغت نامه دهخدا