دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کرمجوان
مشاهده (کرمجوان) در کمانک، معنی و ترجمه کرمجوان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کرمجوان) کلمه و عبارات مشابه کرمجوان چیست
لغت نامه ها
1. [ ک ِ ج ُ وا ] (اِخ ) دهی است از دهستان آلان براغوش بخش آلان براغوش شهرستان سراب . کوهستانی و معتدل است و 636 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی ( کرمجوان ) در لغت نامه دهخدا