دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کفنة
مشاهده (کفنة) در کمانک، معنی و ترجمه کفنة در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کفنة) کلمه و عبارات مشابه کفنة چیست
لغت نامه ها
1. [ ک ُ ن َ ] (ع اِ) زمینی که نیکو برویاند هرچیز را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از آنندراج ). زمین سنگلاخ که هر گیاهی در آن بروید. (از اقرب الموارد).
2. [ ک َ ن َ ] (ع اِ) درختی است . (منتهی الارب ) (آنندراج ). نام درختی . (ناظم الاطباء).

معنی ( کفنة ) در لغت نامه دهخدا