دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کلاشی
مشاهده (کلاشی) در کمانک، معنی و ترجمه کلاشی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کلاشی) کلمه و عبارات مشابه کلاشی چیست
لغت نامه ها
1. [ ک َل ْ لا ] (حامص ) قلاشی . (ناظم الاطباء). پول درآوردن از کسان با سماجت . و با کردن صرف می شود. عمل کلاشی .(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کلاش شود.
2. [ ] (اِخ ) اسم طایفه ای از ایلات کرد ایران است که در قلعه ٔ جوانرود، ترخان آباد، باباخانی، زهاب، ماکوان و شهرزور کرمانشاهان سکنی دارند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 59).

معنی ( کلاشی ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در دیالوگ ها و آوانگاری بین‌المللی
عباس می‌خواد کلاشی و کلاه‌برداری بکنه
ʔæbɑs mixɑd kællɑʃiyo kolɑhbærdɑri bokone
استفاده در متن
چند ماهی ز فضل کلاشی ,
دخل و کلاشی است کار پلیس ,