دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کوبانان
مشاهده (کوبانان) در کمانک، معنی و ترجمه کوبانان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کوبانان) کلمه و عبارات مشابه کوبانان چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) دهی به اصفهان . (منتهی الارب ). از دیه های اصفهان است و به قول ابن منده، محمدبن الحسن بن محمد الوندهندی الکوبانانی بدانجا منسوب است . (از معجم البلدان ).

معنی ( کوبانان ) در لغت نامه دهخدا