دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کوتالان
مشاهده (کوتالان) در کمانک، معنی و ترجمه کوتالان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کوتالان) کلمه و عبارات مشابه کوتالان چیست
لغت نامه ها
1. (اِ) دوک . (ازاشتینگاس ). دوک و مغزل . (ناظم الاطباء).
کشتارگاه . (از اشتینگاس ). قصابخانه . (ناظم الاطباء).
(ص مرکب، اِ مرکب ) فرمانروای قلعه . (از اشتینگاس ). کوتوال و حاکم قلعه . (ناظم الاطباء).

2. [ ک ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان روضه چای است که در بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه واقع است و 105 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی ( کوتالان ) در لغت نامه دهخدا