دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کوله مرز
مشاهده (کوله مرز) در کمانک، معنی و ترجمه کوله مرز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کوله مرز) کلمه و عبارات مشابه کوله مرز چیست
لغت نامه ها
1. [ ل َ م َ ] (اِخ ) دهی از دهستان ای تیوند که در بخش دلفان شهرستان خرم آباد واقع است و 180 تن سکنه دارد. سکنه ٔ این ده از اولاد قبا وچادرنشین میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی ( کوله مرز ) در لغت نامه دهخدا