دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کولوجلو
مشاهده (کولوجلو) در کمانک، معنی و ترجمه کولوجلو در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کولوجلو) کلمه و عبارات مشابه کولوجلو چیست
لغت نامه ها
1. [ ج َ ] (اِخ ) دهی از دهستان ارشق که در بخش مرکزی شهرستان خیاو واقع است و 187 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی ( کولوجلو ) در لغت نامه دهخدا