دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ککنار
مشاهده (ککنار) در کمانک، معنی و ترجمه ککنار در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ککنار) کلمه و عبارات مشابه ککنار چیست
لغت نامه ها
1. [ ک ُ ] (اِ) کوکنار. بته ٔ تریاک . رجوع به کوکنار شود.

معنی ( ککنار ) در لغت نامه دهخدا