دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کیل داوران
مشاهده (کیل داوران) در کمانک، معنی و ترجمه کیل داوران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کیل داوران) کلمه و عبارات مشابه کیل داوران چیست
لغت نامه ها
[ وَ ] (اِ مرکب ) رجوع به گیل داوران شود.

معنی ( کیل داوران ) در لغت نامه دهخدا