دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گادل
مشاهده (گادل) در کمانک، معنی و ترجمه گادل در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گادل) کلمه و عبارات مشابه گادل چیست
لغت نامه ها
1. [ د ] (اِخ ) دهی جزء دهستان قزل کچیلو بخش ماه نشان شهرستان زنجان، در 39 هزارگزی جنوب خاوری ماه نشان و 9 هزارگزی راه عمومی کوهستانی سردسیر. دارای 195 تن سکنه . آب آن از چشمه، محصول آنجا غلات، انگور، عسل . شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

معنی ( گادل ) در لغت نامه دهخدا