دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گاوده
مشاهده (گاوده) در کمانک، معنی و ترجمه گاوده در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گاوده) کلمه و عبارات مشابه گاوده چیست
لغت نامه ها
1. [ د] (اِخ ) دهی است جزء دهستان اختر پشت کوه بخش فیروزکوه شهرستان دماوند، واقع در 26هزارگزی جنوب خاور فیروزکوه و 10هزارگزی راه آهن . کوهستانی سردسیر، دارای 200 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات، بنشن، گردو، شغل زراعت است . مردها در زمستان برای عملگی به تهران و مازندران میروند. صنایع دستی زنان کرباس بافی است . در تابستان ایل اصانلو به حدود این ده می آیند.راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی ( گاوده ) در لغت نامه دهخدا