دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گاوکل
مشاهده (گاوکل) در کمانک، معنی و ترجمه گاوکل در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گاوکل) کلمه و عبارات مشابه گاوکل چیست
لغت نامه ها
1. [ ک ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چمچال بخش صحنه ٔ شهرستان کرمانشاهان، واقع در 12000گزی باختر صحنه و 3000گزی جنوب شوسه ٔ کرمانشاه به همدان . دشت، سردسیر، دارای 215 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ گاماسیاب، محصول آن غلات، توتون، حبوبات، قلمستان . شغل اهالی آن زراعت است . تابستان از طریق فراش اتومبیل می توان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).
2. [ ک ُ ] (اِخ ) یکی از کوههای دو هزار مازندران . (سفرنامه ٔ مازندران و استرآباد رابینو ص 153 بخش انگلیسی ).

معنی ( گاوکل ) در لغت نامه دهخدا