دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گاوگل
مشاهده (گاوگل) در کمانک، معنی و ترجمه گاوگل در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گاوگل) کلمه و عبارات مشابه گاوگل چیست
لغت نامه ها
1. [ گ ُ ](اِخ ) دهی جزء دهستان انگوران بخش ماه نشان شهرستان زنجان، واقع در 58 هزارگزی جنوب خاوری ماه نشان و 12 هزارگزی راه عمومی . کوهستانی، سردسیر، دارای 305 تن سکنه، اکثر سادات هستند. آب آن از چشمه سار و محصول آن غلات، میوه جات . شغل اهالی آنجا زراعت، گلیم بافی . راه آنجا مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
2. [ گ َ ] (اِ مرکب ) گله ٔ گاو. گوگل .

معنی ( گاوگل ) در لغت نامه دهخدا